Blog de Wikicracia

Aquest Blog és per a difondre i acabar d’elaborar de manera col·lectiva i oberta el llibre Wikicracia, de Dídac Costa del Puig Amat

Podeu veure el llibre capítol a capítol, a mesura que es vagin acabant de fer.

El podeu descarregar lliurement, copiar íntegra o parcialment, difondre’l allí on vulgueu, traduir i modificar. També podeu proposar canvis i correccions a l’autor.

El llibre té la llicència Creative Commons, només amb Share Alike (Compartir igual) i Attribution (Reconeixement d’autoria).

És a dir que fins i tot podeu fer edicions lliurement si no sou una impremta o editorial comercial. En aquest cas sí que cal contactar l’autor.

llicencia llibre

0 . Introducció WIKICRACIA 2021 Intro

1. La Revolució de la Informació WIKICRACIA 2021 Cap 1

2. Cultura Wiki i P2P WIKICRACIA 2021 Cap 2

3. Ecologia WIKICRACIA 2021 Cap 3

4. Economia Alternativa WIKICRACIA 2021 Cap 4

5. Cultura lliure WIKICRACIA 2021 Cap 5

6. Wiki Política

7. Wikicracia