Resum del llibre

El llibre fa un recull de les moltes innovacions socials i tecnològiques que ja trobem arreu del món i que ens obren les portes a canvis radicals en l’organització social. S’endinsa en l’Economia Alternativa, la Cultura P2P o Wiki, o els moviments pel Software Lliure, el Hardware o la Cultura Lliure.

Per plantejar les opcions que, al parer de l’autor, tenim en l’actual encreuament de camins entre un món on les noves tecnologies permetin que unes poques corporacions ens portin cap a societats més vigilades i dirigides gràcies a les TIC. O, al contrari, a un món on les moltes revolucions generades per les TIC puguin ajudar-nos en el llarg i sovint dolorós camí cap a l’emancipació humana. Escollint un camí cap a models wikicràtics i eco-llibertaris, o bé un altre cap a sistemes totalitaris, ajudats dels nous mitjans tecnològics.

El text vol ajudar a poder prendre aquesta decisió amb més coneixements, així com servir a tots/es aquells/es que ja volen construir un nou món millor, més just, igualitari, lliure i en xarxa, a poder fer un repàs d’algunes de les moltes propostes que ja trobem en aquest sentit, com:

Crisi sistèmica, Revolució de la Informació i Societat del Coneixement, Globalització, Feminisme, Treball cognitiu, Wikinomía, Crowdsourcing, Big Data, Cultura Wiki i P2P, Wikipedia, Wikileaks, Indymedia, Blogosfera, Peer to peer, Monedes P2P, Blockchain, Holochain, Programari lliure, Copyleft, Open Source, Creative Commons, Economia Col·laborativa, Open Source Hardware, Cultura lliure, WikiPolítica, Governança Open Source, Democràcia líquida, Ecologia, Decreixement, Transition Towns, Permacultura, AMAP’s, Economia Alternativa, Democràcia a l’empresa, Empreses participatives, Cooperatives de Treball, Mondragón, Col·lectivitzacions i Col·lectivitats Anarquistes, consum responsable, Comerç just, Cooperatives de consum, Horts comunitaris, Monedes Socials o Locals, EcoXarxes, Cooperativa Integral Catalana, Fair Coop i Banc dels Comuns, Banca Ètica, Cooperatives de crèdit, Microcrèdits, Comunitats Autofinançades, Crowdfunding, la vida Comunitària, el Consens, Rainbow Gathering, Cooperatives d’Habitatge, Co habitatge, Eco Viles, Okupació, Moviment dels Sense Terra, Cultura Eco Llibertaria.

“D’unes poques discogràfiques es passa a moltes més eines de distribució musical. D’uns pocs grans rotatius a milions de blogs, youtubers i xarxes socials, TikTok, Twitch, presents al mateix lloc de la notícia i explicant-la des d’una perspectiva pròpia, més subjectiva, però molt més propera a les inquietuds del receptor. D’unes democràcies representatives estàtiques i oligàrquiques amb un vot cada 4 anys, a unes de tipus 2.0, líquides, participatives o directes on-line. De clients passius a clients proactius o prosumidors, tant en grans corporacions com en organitzacions a escala local de l’economia social o l’ecologisme. D’uns pocs canals de televisió a milers. D’un sector limitat de taxistes o hotels, a desenes de noves formes de compartir transport o allotjament. D’unes poques pel·lícules o documentals distribuïts per grans cadenes, a milers per Internet. D’una enginyeria de grans indústries i patents privades, a una amb plànols lliures i fabricació distribuïda en micro-fàbriques cooperatives en xarxa. D’un grapat de corporacions informàtiques a milions de programadors lliures fent avançar la informàtica com a coneixement lliure i científic. D’uns pocs bancs centrals emetent un centenar de monedes oficials estatals, a moltes noves formes de pagament amb monedes locals, P2P o corporatives. Fins i tot Google incorpora canvis que trobàvem només en moviments contraculturals.”